Archives: Notices

description

कर्मचारी आवश्यक्ता पुर्तिको लागि दर्खास्त आह्वान गरेको सम्वन्धमा

  प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०७७ माघ १५ गते, (28th January 2021)   कर्मचारी आवश्यक्ता पुर्तिको लागि दर्खास्त आह्वान गरेको सम्वन्धमा   यस संस्था, हिमाली शिक्षा र विकास, Himalayan Education And Development (HEAD Nepal) बाट संचालित शैक्षिक केन्द्रहरु, हेड दृष्टि गृह र हेड सक्षम गृहमा तपशील बमोजिमका कर्मचारीहरुको पद रिक्त भएकोले तपशील बमोजिमको योग्यता पुगेका …

कर्मचारी आवश्यक्ता पुर्तिको लागि दर्खास्त आह्वान गरेको सम्वन्धमा Read More »

Announcement of Final Candidate for the Post of Junior Technician Assistant (JTA)

  Date: 25th February 2021, Announcement of Final Candidate for the Post of Junior Technician Assistant (JTA)   The Himalayan Education and Development (HEAD Nepal) is a non-profit making, a local non-governmental organization working for the empowerment and overall development of people with disabilities in the Himalayan region of Nepal. In partnership with Mission East, …

Announcement of Final Candidate for the Post of Junior Technician Assistant (JTA) Read More »

Vacancy Announcement for Agriculture JTA

Feb 18 2021                                                                                                             Vacancy Announcement   The Himalayan Education and Development (HEAD Nepal) is a non-profit making, a local non-governmental organization work ing for the empowerment and overall development of people with disabilities in the Himalayan region of Nepal. It is the only one leading and pioneering organization in the field of persons with …

Vacancy Announcement for Agriculture JTA Read More »